Cari

CecimpedanRahajeng rahina ngemargiang tapa brata penyepian 🙏🙏🙏

Ngiring melajah mecimpedan yening wenten malih dados tambahin ring kolom dibawah 🙏

Pupulan Cecimpedan (Teka-Teki Bahasa Bali) Apa menek bajang tuun tua ? (surya)

Apa memene jekjek panakne gisi? (anak nglesung)

Apa memene matujuang panakne nguber? (bedil/tulup)

Apa memene nongos panakne nguyak tai? (ngulig boreh)

Apa masisik naga majempong ratu? (manas)

Apa pagehan anake ngenah pagehan iragane tusing? (gigi)

Apa sorong jukung tarik bintang? (mamula padi diuma)

Apa sampi cono mapalu selat pundukan? (alis)

Apa sampi abada seenan sing nyak amaha nanging batu amaha? (kutu)

Apa silak-siluk nomplok lelipi selem? (anak nunun)

Apa siap putih maguwungan kere? (buah salak)

Apa ane kagelut idup ane ngelut mati? (angasan punyan nyuh)

Apa keplag-keplug pesu bulan dadua? (ngempug nyuh)

Apa tamiu satak maka satak maklambi barak? (kedapan kayu)

Apa anak majalan dibiase yan mabet kori nampak baise tusing ngenah? (anak majalan makirig)

Apa baas angiyu malatah abesik? (bulan/matanai)

Apa batisne di sirah, jitne, disirah, basange di sirah? (kutu)

Apa anak cenik nyuun tai? (udang)

Apa kayehan Dewa tusing dadi kayehin? (anak ngenceh)

Apa anak cenik makamben agebog? (pusuhbiu)

Apa ane ngandong ngoyong, ane gandonge majalan? (anak menek punyan kayu)

Apa macelep ngenah? (kacing baju)

Apa kesek-kesek menek tuun mesu didih? (anak masikat gigi)

Apa mara tusing tepuk alihin-alihin, mara tepuk entungang? (anak tebek dui)

Apa mara menjujuk batisne tusing ngenah? (sepatu)

Apa ya sambung mawakang? (natakang belek di pancorane)

Apa bungut ngepak jit? (bungut paon)

Apa mara majujuk edep, mara nyongkok tegeh? (cicing)

Apa mara celepang leser, mara pesu yehne layu? (anak naar tebu)

Apa mara lekad maudeng? (embung)

Apa anak cerik maid cacing? (jarum)

Apa ke mirah asibuh? (delima)

Apa cekuk kajengitin? (caratan)

Apa jangkrik ngecik di duur gununge? (anak macukur)

Apa megelebug nelik? (pongpongan)

Apa ngamah acepok betek sai-sai? (galeng)

Apa krek-krek ngejohang? (anak nyampat)

Apa anak cerik ngemu getih? (klepon)

Apa anak ganggas gondong maideh? (punyan nyuh)

Apa panakne jekjek, memene slelegang? (jan)

Apa anak cerik mabaju liu? (jagung)

Apa ulung masuryak? (danyuh)

Apa anak cerik ulung nyaup saput? (duren)

Apa bale gede metampul abesik? (pajeng)

Apa ane tingalin paak nanging mara alih joh? (gunung)

Apa yening majujuk ia medem, nanging yening medem ia majujuk? (tlapakan batis)

Apa kerek-kerek baduur, makatibubuan beten? (anak ngikih)

Apa mara gunting nglantangang, nanging mara jait mawakang? (kamben sarung)

Apa lipi gadang maroko? (ubad legu)

Apa dugasne cerik mapusungan, nanging sesubanne kelih magambahan? (punyan paku)

Apa ke anak cerik ngaba jaum? (kelipes)

Apa mulih mabaju gadang, pesu mabaju kuning ? (biu masekeb)

Apa ke lalipi ngalih lima ? (jam tangan)

Apa ke bulak-balik bolong? (semprong)

Apa ke anak bongkok mamata liu? (kranjang)

Apa ke anak beling kereng ngidu? (pesan)

Apa ke bolak-balik empet? (talenan)

Apa ke muncukne puun, nanging bongkolne belus? (roko)

Apa ke mara melingeb misi, nanging mara nungkayak puyung? (songko)

Ape ane negen nongos, nanging ane kategen majalan? (pancoran)

Ape ke ane songne gede sing nyidayang, nanging ane songne cenik nyidayang pesu? (anak makecuh)

Apa ke yan jemuh belus, nanging yan tusing jemuh ia tuh? (anak sirahne lengar)

Apa ke anak cerik uyak tai uyak enceh? (batu borehan)

Apa ke ane tan palima tan pabatis bisa majalan? (matanai/bulan)

Apa ke yan memene petujuang, panakne malaib? (anak mabedilan)

Apa ke mas mirah metanem? (kunyit)

Apa ke yan ngedenang, nyonyone ngeliunang? (Punyan gedang)

Apa ke anak bongkok kereng nyuun? (sendi)

Ape ke di cerikne jegjeg dikelihne nguntul? (padi)

Apa ke anak bongkok kereng ngurek tanah? (gangsing)

Apa ke ane mewarna putih orahange daki, yening selem orahange bersih? (papan tulis mewarna selem)

Apa ke jenengne gilik muncukne barak, demenine teken anak luh? (anci)

Apa ke anak nembak bataran kenaina cunguhne? (anak ngentut)

Apa suah dewa tusing dadi suahang? (lipan)

Kempul apa tusing dadi getok? (umah tabuan)

Apa anak bongkok macapil? (oong)

Apa ke di ngudane kuning/putih diwayahe gadang? (busung)

Apa anak cenik ngrobok alas? (kutu)

Apa ke anak cenik ileh-ileh ngaba umah? (bekicot)

Ape ke anak cerik macuguh liu? (manas)

Ape ke yening pegatang tusing pegat-pegat? (yeh)

Apa ke ulung beten alihin maduur? (umah tuduh)

Apa ke anak endep kuat nyuun? (jalikan)

Apa anak kerek-kerek ngoyong? (anak ngikih)

Apa anak lengar-lengar megantung? (wani)

Apa ke yening getepin negehang? (jaler)

Apa ke muncukne beten, bongkolne baduur? ( jenggot)

Apa mara celepang enduk, mara pesuang kekeh? (ngoreng ngodoh)

Apa ke alihin sukeh, mara bakat kutang? (tapuk cunguh)

Apa anak berag landung ngelah panak liu? (jan)

Apa anak cerik ngoyong di bucu? (peceh)