Β 
Cari

Empat jenis piodalan dewa yadnya dengan ayaban dari terkecil sampai besar

Om swastiastu Semoga bermanfaat. πŸ™πŸ™πŸ™ UPACARA DEWA YADNYA (PIODALAN) BANTEN PIODALAN Terdiri atas 4 tingkatan yaitu : 1. Tingkat Sayut Pengambiyan ( Tumpeng 7 ) 2. Tingkat Udel Kurenan ( Tumpeng 11 ) 3. Tingkat Pulogembal 4. Tingkat Bebangkit I. ODALAN TINGKAT SAYUT PENGAMBIYAN Banten Ayaban : 1 dulang gebogan jaja uli, begina, satuh, tape, dll 1 dulang buah-buahan 1 dulang rayunan dan ulam dalam takir-takir - Sayut banten - Pengambyan - Peras - Sodan dan 1 tanding ketupat (anaman) kelanan - Dapetan - Sesayut Sidakarya - Sesayut Sidapurna - Sesayut Ibu sugih - Pekumel - Prayascita - Arak,berem,asep - Canang, kwangen, bunga Banten yang munggah di pelinggih Ida Betara : Banten danan - Pejrimpenan - Sodan pekideh - Canang - Segehan II. ODALAN TINGKAT UDEL KURENAN 1 soroh suci - 1 jrimpen - Sayut banten - Pengambyan - Peras - Sodan + ketupat kelanan - Dapetan - Penyeneng - Udel - Kurenan - Guru - Pengiring - Pengapit - Sesayut Sidakarya - Sesayut Sidapurna - Sesayut Ibu sugih - Sesayut sri sedana - Sesayut gunung Raun - Penyeneng gede - Gebogan buah - Gebagab jajan uli, begina - Jajan seserodan - Gebogan jajan basah - Gebogan ajengan dilengkapi dengan ulamnya - Pekumel bhatara - Lis - Prayascita - Canang, bunga, kwangen - Arak, berem, air, tirta asep dan pasepan. Banten yg munggah di pelinggih-pelinggih Ida Betara : Daksina linggih - Banten danan - Jrimpenan - Yang penting-penting dapat munggah lekah - Sodan pekideh - Canang, pasucian - Segehan. Banten yang munggah di pelinggih Ida Betara Surya : Banten pejati - Peras - Sodan + tipat kelanan - Daksina III. ODALAN TINGKAT PULOGEMBAL Banten Ayaban : 1 soroh suci - Pregembal dan tatakannya - Tempeh mesrobong - Paso masrobong - Pepletikan - Sayut banten - Pengambyan - Peras - Sodan + tipat kelanan - Dapetan - Penyeneng - Udel - Kurenan - Guru - Pengiring - Pengapit - Ancak - Bingin - Ungang - Tagog - Bulakan - Pancoran - Pengebek - Tebasan Giri Kencana Muka - Tebasan Betel Tingal - Tebasan Merta Sari - Sesayut Sidakarya - Sesayut Sida Purna - Sesayut Ibu sugih - Sesayut Munggah Tapa - Sesayut Ider Buana - Sesayut Pegoyan - Sesayut Mertha Dewa - 1 soroh penyeneng gede - 1 bh jerimpen - 1 soroh lis senjata - 1 pekumel - 1 soroh prayascita - 1 gebogan jaja uli, begina, tape, satuh dll - 1 dulang jajan seserodan - 1 gebogan jajan basah, lapis , bikang, bantal dll - 1 gebogan buah-buahan - 1 pajeg rayunan/ulam ebat-ebatan dan rerasmen dalam takir-takir - Canang, bunga, kwangen - Arak,berem, air dan asep - Segehan - Ulam banten (hiasan sesate yg ditusukkan pada 1 bh kelapa yg masih ada sabutnya) Banten di panggungan - Tingkat Udel Kurenan - 1 sorohan - 3 soroh sesayut - 1 buah penyeneng gede Banten yg munggah di Surya - Daksina linggih - 1 soroh suci - Peras - Sodan + tipat kelanan - 1 bh kelapa muda gading - 1 tamas seserodan - 1 tamas janur sancak - Banten danan - Pejrimpenan - Canang Aturan Di pelinggih Bhatara yg utama : - Daksina linggih - 1 soroh suci - Banten danan - Pejrimpenan - Sodan pekideh + tipat kelanan - Canang pasucian Di pelinggih yg lainnya bawahan - Daksina linggih - 1 soroh lekah - Banten danan - Pejrimpenan - Sodan pekideh + tipat kelanan - Canang pesucian IV. ODALAN TINGKAT BEBANGKIT Banten Ayaban : - 2 soroh suci - 1 soroh pregembal - 2 soroh tempeh mesrobong - 2 soroh paso masrobong - 1 soroh pepletikan - 1 soroh tanem tuwuh - 1 bebangkit dengan tatakannya - 1 soroh bebangkit - 1 daksina gede - 1 sorh jejeg urip - 1 soroh sayut agung - 1 pemugbug tumpeng lima - 1 guru agung puncak manik - 1 tumpeng tunjang langit - 1 soroh banten guling - 1 tunggul ulam bebangkit - 1 soroh gelar sanga - 2 soroh pengebek - 2 soroh sayut banten - 2 soroh pengambyan - 2 soroh peras - 2 soroh sodan + tipat kelanan - 2 soroh dapetan - 2 soroh penyeneng - 2 soroh banten guru - 2 soroh banten udel - 2 soroh banten kurenan - 2 soroh banten pengapit - 2 soroh banten pengiring - 1 soroh banten ancak - 1 soroh banten bingin - 1 soroh banten ungang - 1 soroh banten tagog - 1 soroh banten bulakan - 1 soroh banten pancoran - Tebasan Giri Kencana Muka - Tebasan Betel Tingal - Tebasan Mertha Sari - Tebasan Gunung Raun - Sayut Sidakarya - Sayut Sida Purna - Sayut Ibu Sugih - Sayut Pagoyan - Sayut Sri Sedana - Sayut Candra Geni - 1 soroh penyeneng gede - 1 jrimpen - 1 gebogan buah-buahan - 1 gebogan jaja - 1 tamas jajan saserodan - 1 gebogan jajan basah - 1 pajeg rayunan dan ulam ebat-ebatan - 1 soroh lis senjata - 1 soroh pekumel - 1 soroh prayascita - Canang, bunga, kwangen, bija, tirta - Segehan Banten yang munggah di panggung : - 1 soroh pregembal lengkap - 3 soroh banten sesayut - 1 soroh-sorohan dll Banten yg munggah di Surya : - 1 bh kelapa gading yg di kasturi - Daksina linggih - Pesucian - 1 soroh suci - Banten danan dan pejrimpenan - 1 soroh pejati - 1 tamas seserodan - 1 tamas sancak - Dewa-dewi Banten yg munggah di sor Surya : - 1 soroh pejati - 1 soroh glarsanga Banten dihadapan Ida Sulinggih mapuja - 1 soroh suci - 1 tamas seserodan - 1 soroh pejati dg sesari - 1 besek buah-buahan Dihaturkan sesudah selesai upacara Sumber : jro mangku Veny Pic : googlesearch Admin: halopejati.com

804 tampilan0 komentar

Postingan Terakhir

Lihat Semua

Pengertian dan Makna Simbol Atribut Dewi Saraswati

Secara etimologi Dewi Saraswati berasal dari dua kata yakni Dewi dan Saraswati. Dewi yaitu sosok perempuan yang suci atau bentuk feminim dari kata Dewa yang biasa disebut sakti. Dan Saraswati dalam ba

Part II Sejarah Pura Kahyangan Tiga

Sebelum masa pemerintahan raja suami-istri Udayana dan Gunapriya Darmapatni tahun 989 -1011M di Bali berkembang banyak aliran-aliran keagamaan seperti: Pasupata, Bairawa, Wesnawa, Boda, Brahmana, Resi

Pura Kahyangan Tiga Adalah Pilar Agama Hindu

Kahyangan Tiga merupakan salah satu unsur dari Trihita Karana yaitu unsur parhyangan dari setiap desa adat di Bali. Pada Kahyangan Tiga masyarakat desa memohon keselamatan dan kesejahteraan untuk desa

Β