top of page
Cari

Pitutur Nak Lingsir

PITUTUR NAK LINGSIR"


"De sebet de putus asa jalan idup ceninge nak nu lantang.

Yen cening sedeng kebrebehan bedikang ningeh munyi di sisi pet sube kadung dingeh depang de celepange ke hati.

Orange jelek terima pisunange terima.Kal kujang cening sedeng lacure sedeng liyu masalah jek mendep dogen de ngelawan.

Yen cening kal membela diri nindihin awak beneh tusing ade lakar anak percaya.


Ning dingehan niang di angga sariran cening nak sube ngabe taksu sube IDA melinggih.

Ade nak nyelekan nak nuduh cening tidong tidong depang dogen.

Nak 3 ade karma cening

Jani ngae jele tepuk jani.

Jani ngae jele tepuk durinan

Jani ngae jele tumitis buin cepok bise dadi dongkang.

Keto nyen cening yen irage setate ngae jele.

De jejeh ning yen sube irage patut.


Siyu limangatus nak ngedegin cening tusing kenken.

Harus kuat.Depang ide betare sane nyayangan cening.

Nah de sebet cening jalanin dogen

Suud cening mengeluh

Gelengan nunasice pang kenak rahayu,

Mani niang pastika pacang rauh nulungin cening.


Yadiastun akeh pikobet ceninge

Yen sube rajin megarapan tugas utamane gelaran rajin maturan rajin nunasice..pastika rahayu kepanggih.


De cening ngeling,de cening ngambul ulian bes keliwat sakit keneh ceninge bes baat rasa tangkah cening naenan ujian idupe...,naenan sakite...

Ingetang setata ngrastiti ....

Amongken je rejeki sane kepice monto tunas kanggoang.Yang penting seger ajak makejang.

Nyen nawang buin pidan sube lantas wanengne ditu pastika idup ceninge nemu bhagia.😇🙏


Via : @senitaksubali

#pitutur

#taksulingsir

#senitaksubali

#karmaAdmin: halopejati.com

75 tampilan0 komentar

Postingan Terakhir

Lihat Semua

TUMPEK Saniścara kliwon ngaran tumpěk, wkasing tuduh ring sarwa janma, [Sundarigama, a] Rahina pertemuan Saptawara Saniscara (Sabtu) dengan Pancawara Kliwon dinamakan Tumpěk, yang bermakna puncak sega

PAGERWESI

bottom of page