ย 
Cari

RAHAJENG RAHINA SUCI Buda Cemeng Warigadean & Purnama Kelima ..๐Ÿ˜‡๐Ÿ™Buda Cemeng, dalam Lontar Sundarigama disebutkan:


Buda Wage, ngaraning Buda Cemeng, kalingania adnyana suksma pegating indria, Betari Manik Galih sira mayoga, nurunaken Sang Hyang Ongkara mertha ring sanggar, muang ring luwuring aturu, astawakna ring seri nini kunang duluring diana semadi ring latri kala..


Artinya:

Buda Wage juga disebut Buda Cemeng.

Pada saat ini seseorang diharapkan mewujudkan inti hakekat kesucian pikiran, yakni bisa mengendalikan sifat-sifat kenafsuannya..


Om Tuhan Yang Maha Suci, bimbinglah hamba dari yang tidak benar menuju yang benar. Bimbinglah hamba dari kegelapan menuju cahaya pengetahuan yang terang.

Lepaskanlah hamba dari kematian menuju kehidupan yang abadi.

Tuhan yang maha suci, terimalah pujian yang hamba persembahkan melalui weda mantra dan kembangkanlah pengetahuan rohani hamba agar hamba dapat menghancurkan musuh yang ada pada hamba (Nafsu).


Dumigi Rahayu umat hindu sedharma ๐Ÿ™

๐ŸŽฅ : Fb @kadekasnbali
Admin : halopejati.com

29 tampilan0 komentar

Postingan Terakhir

Lihat Semua

Rangkuman dari postingan sebelumnya,kali ini yang trakhir terlebih mengenai pelinggih taksu natah.. Berpedoman pada Panca Maha Butha yaitu pembentuk tubuh manusia, yang kelimanya harus sempurna karen

Pelinggih Penunggun Karang atau juga disebut dengan Pengijeng Karang yang merupakan salah satu bangunan suci, dan Stana Ratu Made jelawung/ ratu made alang Kajeng. Beliau berada dibawah perintah Dewa

ย