top of page
Cari

Ratu Niang Sakti

#niang nak sayang gen cening.. Cening de je nganbress ngambulin betare. Mare te orange belog cening pedih Orange ajum cening pedih. Pisunange cening sebet. Mare sepi dagangane ngerimik Mare gelem liyu ngelah utang ngorang niang sing sayang. Mare pisuhe bange munyi jelek2 ngeling.. Mare kutange orine ngurus makejang pedidi sebet. Mare sing nyidang meli kene keto sing ade perubahan idup nagih mati. Mare sing percayane dadi pengayah orange buduh orange kedewan dewan nagih mundur mepamit. Mimih cening bagus cening ayu sayangan niang de je ngambres keketo. Tegarang je pirengan piteket niang. ade sing nak patuh di gumine. makejang idup ngabe karma. nak nganggo waneng ning. Yen sube wanenge yen sube telah kanti karma jelek ceninge mebayah ditu makejang teka rejeki kesehatan keberuntungan makejang rauh. tenang idup ceninge. Jani lan manjus ning jani rainan de ngambulin betare icene bedik suksme icene gelem sukseme lan jemak kamen saput udeng selendang ngelah canang lan aturan di mrajan. Jln ngerastiti bakti ring Hyang Widhi mangde Ide nuntun saking sunia.. Meice pemargi sane pinih becik... De jejeh ... Idup tuah acepok percaye gen jak Ide sabar gelekang ujian idupe sekadi minum obat pahit tp sembuh. Lan serahang idup matine jak betarene..... Mangde kepice pemargi sane pinih becik. Semeton sane sedeng ketiba masalah berat. Sampunan surud surud sembahyang sampunan ngenikang ( males muspa amonean gen mase) atau bilang ( jek mekite mati pang bebas utang dll) sampunan nomong keto ning ile ile dahat. Jek siep liyunan muspa megae pang tenang idupe...... Nggih sabar dumun pasti kecunduk pemargi nggih sabar penuh kesabaran dlm bertugas...... Mani niang je nulungin .... Niang sayang Niang nak sayang gen cening...

Sumber dan foto

@taksu swagina

Admin : halopejati.com

15 tampilan0 komentar

Postingan Terakhir

Lihat Semua
bottom of page