top of page

Dupa atau hio atau kemenyan adalah sebuah bahan yang mengeluarkan bau wangi aroma terapi. Dupa mengeluarkan asap ketika dibakar. Banyak upacara keagamaan menggunakan dupa. Dupa juga digunakan untuk pengobatan.

Dupa Ganesha

Rp30.000,00Harga
bottom of page